موارد متعددی را برای قبولی در آزمون مرور کردم اما واقعاً هیچ کدام به پای 60 مهارت تافل نمی‌رسد. توصیه جدی می‌کنم که از نسخه اصلی آن و نه نسخه‌های ترجمه استفاده کنید. کلمات زیادی برای مطالعه نیاز ندارد. اما ذهن شما در تعامل با یک زبان فراگیری بیشتری دارد تا آنکه به زبان فارسی دستور زبان انگلیسی مطالعه کنید.

این 60 مهارت، با تمرین و تست‌های تافل همراه است و شما می تونید همزمان با مطالعه مهارت در آزمون را افزایش دهید. سطح سؤالات به آزمون MSRT نزدیک است. توجه کنید حتماً پس از پاسخ به هر بخش پاسخ‌ها را با پاسخ نامه چک کنید تا موضوع را به خوبی فرا گرفته باشید. تر تیب مباحث مطرح شده، تقریباً به ترتیب تکرار سؤالات است.

حتماً حتماً پس از مطالعه و زدن تست‌های 60 مهارت، تست‌های بانک سؤالات را شروع کنید. از آنجا که زمان زیادی برای تست‌های گرامر ندارید، قبل از آزمون مهارت‌های خودتان را با تست‌های فراوان درونی کنید تا سر جلسه نیاز به فکر نباشه و گزینه نادرست صرفاً با خواندن خودش را نشان بده.

در پاسخ به سؤالات بخش گرامر، نیازی به دانستن معنای لغات نیست مگر در حد کلمات ساده و تشخیص فعل.

بانک سؤالات پیشنهادی ما بانک سؤالات FastZaban است.                                                                                                                       

جزوه 60 مهارت گرامر به همراه بانک لغات را می‌توانید در بسته آزمون MSRT "یادگیری بهتر" تهیه کنید.