• ابتدا هر لغت را مشاهده کرده و ترجمه ی آن را در در ذهن مرور کنید.
  • لغات در شکل های مختلفی که در آزمون آمده اند، جداگانه ذکر شده اند. با اینکار هم شکل های مختلف را می بینید و هم کلمات را مرور خواهید کرد.
  • در مجموع 4060 لغت با تکرار بالای 3 دفعه گردآوری شده است. از لغات با تکرار بالاتر شروع کنید و مطمئن شوید آنها را یاد گرفته اید. سپس سراغ لغات با تکرار کمتر بروید. الغات +8  تنها 1500 کلمه است که شامل کلمات بسیار ساده می شود. ما توصیه می کنیم تا لغات +4 پیش بروید. حدود 3000 کلمه. مرور اولیه که منجر به حذف لغات بسیار زیادی می شود را خیلی سریع می توانید انجام دهید. پس از آن شما می مانید و لغاتی که نمیدانستید.
  • در ستون "Do you know?" اگر ترجمه را می دانستید 2 و اگر نمیدانستید 1 وارد کنید.
  • پس از پر کردن ستون  "Do you know?" معنایی از لغت مشاهده می شود. این معنا در این نسخه صرفا برای راهنمایی است. در صورت نیاز از لغتنامه های دیگر استفاده کنید.
  • برای  فیلتر کردن لغاتی که بلد نیستید گزینه "1" در پنجره "Do you know?" را انتخاب کنید.
  • برای پرینت لغاتی که بلد نیستید بعد از انتخاب گزینه "1" در پنجره "Do you know?"، از همین فایل پرینت تهیه کنید
  • معنای لغات پرتکرار را کاملا به حافظه بسپارید تا در آزمون در معنای آنها تردید نکنید. می توانید برای خودتان دفترچه لغت تهیه کنید و در اوقات پراکنده خود، مرور کنید

مشاهده نمایی از بانک لغات ضروری آزمون زبان وزارت علوم
 

در انتها باید ذکر شود تهیه کنندگان این فایل از دریافت نظرات شما بسیار خرسند می شوند

نظرات خود را با رایانامه زیر و یا ذیل هر یک از پست های این سایت با ما درمیان بگذارید

LearnBetter.ir@gmail.com