کتاب الکترومغناطیس گریفیث ویرایش چهارم

·        623 صفحه تک رنگ در قطع وزیری | قیمت آمازون: 67$

·        نسخه اقتصادی 90 هزار تومان

·        نسخه جلد سخت 150 هزار تومان (توصیه ما)

·        نسخه ماندگار با کاغذ گلاسه مات 340 هزار تومان

 

 

 

کتاب فیزیک هالیدی ویرایش دهم

·      1450 صفحه رنگی در قطع رحلی | قیمت آمازون: 129$

·      نسخه اقتصادی 240 هزار تومان

·      نسخه رنگی 500 هزار تومان

·      نسخه ماندگار با کاغذ گلاسه مات 690 هزار تومان (توصیه ما)